Bc. Šárka Švecová

Master's thesis

Thiazol-4,5-dikarbonitril jako nová elektron akceptorní jednotka v push-pull molekulách

Thiazole-4,5-dicarbonitrile as a new electron withdrawing unit in push-pull molecules
Anotácia:
Byla provedena literární rešerše zaměřená na push-pull D-p-A chromofory s vnitřním přenosem náboje využívající pětičlenné heterocykly jako elektron akceptorními jednotky. Byla vyvinuta efektivní metoda přípravy 2-bromthiazol-4,5-dikarbonitrilu jako klíčového intermediátu, ze kterého bylo cross-coupling reakcemi syntetizováno sedm push-pull chromoforů s modifikovanou délkou p-konjugovaného můstku. V …viac
Abstract:
A literature search focusing on push-pull D-p-A chromophores with intramolecular charge-transfer utilizing five-membered heterocycles as an electron acceptor unit has been carried out. An efficient preparation of 2-bromothiazole-4,5-dicarbonitrile as a key intermediate has been developed. Seven new push-pull chromophores with modified length of the p-conjugated bridge have been synthesized by cross …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedúci: doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Švecová, Šárka. Thiazol-4,5-dikarbonitril jako nová elektron akceptorní jednotka v push-pull molekulách. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Master programme / odbor:
Chemistry / Organic Chemistry