Bc. Andrea Křivánková

Master's thesis

Výuka antikoncepce v předmětu výchova ke zdraví na vybraných základních školách z pohledu učitele

Teaching contraceptives in the subject of Health Education at selected primary schools from a teacher's point of view
Abstract:
Diplomová práce se zabývá výukou antikoncepce v předmětu výchova ke zdraví na vybraných českých základních školách. Velkou část teoretické části zaujímá charakteristika antikoncepčních metod. Dalšími tématy této části jsou anatomie a fyziologie mužských a ženských pohlavních orgánů, charakteristika předmětu výchova ke zdraví a jeho vývoj v rámci historie, cíle výchovy reprodukčního zdraví a rizika …more
Abstract:
The diploma thesis focuses on teaching about birth control in the educational field Health Education at chosen elementary schools in the Czech Republic. The theoretical part presents various birth control methods, characterizes female and male reproductive organs and sexual anatomy and deals with the topic of risk factors for early sexual activity and unintended pregnancy. The last chapter of the thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2019
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education