Mgr. Lenka Manoušková

Bachelor's thesis

Kolorektální karcinom - prevence a léčba

Colorectal carcinoma - prevention and treatment
Abstract:
Manoušková, L. Kolorektální karcinom - prevence a léčba. Brno: MU, FSpS, 2007. s. 50 Prevence a včasná diagnóza významně snižují incidenci a mortalitu u onemocnění kolorektální rakovinou. Zvláštní pozornost by měla být věnována výživové prevenci. Je faktorem kontrolovatelným a skýtá obrovský potenciál.
Abstract:
Manoušková, L. Colorectal carcinoma - prevention and treatment. Brno: MU, FSpS, 2007. s. 50 Prevention and early diagnosis significantly decline incidence and mortality of colorectal cancer’s diseases. Special attention should be given to the nutrition’s prevention. It is factor controllable and it provides giant potential.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2007
  • Supervisor: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií