Jiří Rebenda

Bakalářská práce

Srovnání PHP frameworků Phalcon, Nette a Zend

Comparison of PHP frameworks Phalcon, Nette and Zend
Anotace:
Dostupnost jazyka PHP a jeho rozšíření napříč vývojáři webových aplikací zapříčiňuje existenci mnoha projektů na něm postavených. S růstem jeho popularity rostly (a pravděpodobně do budoucna růst budou) i požadavky na něj kladené. Mnoho z nich nemusí přímo souviset s jazykem jako takovým, nýbrž s potřebami danými vnějšími okolnostmi (rozvoj Internetu apod.). Jednou z reakcí na existencí stále se opakujících …více
Abstract:
Wide usage of the PHP language across web developers and its good availability results in existence of many projects built on it. Unfortunately, due to the growth of PHP popularity more requirements are imposed on it. Not all of them tend to be related directly to the language itself but they can be affected by the external conditions (like e.g. Internet evolution, etc.). Special libraries (also known …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2014
  • Vedoucí: Stanislav Vojíř
  • Oponent: Jiří Zumr

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41838