Bc. Hana Tlapáková

Bakalářská práce

Financování investičních akcí města Třemošnice

The Funding of Investments in the City of Třemošnice
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je zhodnocení investičních akcí vybrané municipality – města Třemošnice a jejich financování ve vztahu k obecnímu rozpočtu. První část, obecná, se zabývá aspekty územní samosprávy, její působností, pravomocemi a financemi. Dále jsou představeny způsoby a možnosti financování rozvoje obce. Na základě zjištěných poznatků je další část zacílená na konkrétní obec. Je charakterizováno …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the evaluation of investment actions of the chosen municipality – a town Třemošnice and its financing regarding the municipal budget. The first part is general and it concerns aspects of the local authority, its activities, competences and finances. Next, ways and possibilities of financing the development of the municipality are introduced. The following part is aimed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Irena Opluštilová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Velinský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa