Bc. Kateřina Dušková

Bachelor's thesis

Vybrané rysy stylu televizních debat (způsob usměrňování diskuse v pořadu Otázky Václava Moravce)

Discussion and questions in "Otázky Václava Moravce" from the viewpoint of stylistics
Anotácia:
Bakalářská práce se zaměřuje na způsob usměrňování diskuse v pořadu Otázky Václava Moravce z pohledu stylistiky. Vzhledem ke skutečnosti, že usměrňování diskuse úzce souvisí se strukturou pořadu, zkoumá tato bakalářská práce jeho horizontální členění. Text podrobuje analýze, ve které popisuje konkrétní vstupy moderátora do diskuse. Pozornost této bakalářské práce se zaměřuje rovněž na určení typu otázek …viac
Abstract:
The bachelor's thesis is a stylistic analysis of discussion tailoring in "Otázky Václava Moravce" programme. With regard to the fact that tailoring the discussion is closely related to the structure of the programme, this bachelor's thesis examines the horizontal division of the discussion. It submits the text to analysis in which particular moderator's entries are described. Also, this thesis focuses …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedúci: PhDr. Michal Křístek, M.Phil.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta