Tereza LÉTAVKOVÁ

Bachelor's thesis

Autonomní nervový systém a vnímaný stres

Autonomic nervous system and percieved stress
Anotácia:
Stres je rizikovým faktorem pro mnohá civilizační, zejména kardiovaskulární onemocnění. Ty jsou v České republice nejčastější příčinou úmrtí. Stresová reakce je z velké části zprostředkována autonomním nervovým systémem, který při stresu zvyšuje činnost sympatiku a snižuje činnost parasympatiku. Studie naznačují, že zvýšení vagové modulace parasympatické aktivity by mohlo mít pozitivní vliv na emoce …viac
Abstract:
Stress is a risk factor for many civilization diseases, The stress response is largely mediated by the autonomic nervous system, Studies suggest that an increase in vagal modulation of parasympathetic activity could have a positive effect on emotions and stress response. However, this relationship is not fully explored. The aim of this presented work was to investigate whether the potential improvement …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedúci: Mgr. Vera Kristýna Jandačková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LÉTAVKOVÁ, Tereza. Autonomní nervový systém a vnímaný stres. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta