Bc. Lucie Tvrdíková

Diplomová práce

Vývoj aplikace na platformě Windows Phone

Application development for the Windows Phone platform
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vývojem aplikace na platformě Windows Phone. Obsahuje přehled nejznámějších mobilních platforem (mobilních operačních systémů). Teoretická část práce se zabývá přehledem technologií mobilních platforem. Praktická část je zaměřena na analýzu, návrh a implementaci aplikace na výpočet výdajů. Důraz je kladen na vytvoření databáze, která se použije pro matematické výpočty …více
Abstract:
This thesis deals with development of an application on Windows Phone platform. Provides an overview of the most known mobile platforms (mobile operating systems). The theoretical part deals with an overview of mobile platform technologies. The practical part of the thesis focuses on analysis, design and implementation of applications for expense tracking. Emphasis was placed on creating a database …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 10. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Petr Berka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní