Mgr. Jana Bayerová, DiS.

Master's thesis

Induction programme pro střední a vyšší management

Induction Programme focused on middle and upper management
Abstract:
Tématem diplomové práce byl Induction Programme pro střední a vyšší management, který zahrnuje nejen školení spadající do vzdělávání nových zaměstnanců, ale také další aktivity spojené s nástupem do nového zaměstnání. Cílem práce bylo zodpovědět otázku, v čem spočívá vhodný model tohoto programu, co je jeho obsahem a základním rozdílem oproti programu pro řadové zaměstnance. Informace byly zjišťovány …more
Abstract:
The topic of this diploma thesis was Induction Programme focused on middle and upper management. Induction Programme includes not only training within the training of new employees, but also other activities associated with the onset of a new job. The goal of this thesis was to answer the question, what is the appropriate model for this programme, what is its content and what is the difference between …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 1. 2013
  • Supervisor: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Kristína Chudá

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií