Theses 

Kostel Nejsvětější Trojice ve farnosti Běhařovice. – Ludmila VASIĽOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Cyrilometodějská teologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Teologie / Teologické nauky

Ludmila VASIĽOVÁ

Diplomová práce

Kostel Nejsvětější Trojice ve farnosti Běhařovice.

The parish churches of Beharovice.

Anotace: Práce se zaměřuje především na kostel Nejsvětější Trojice v Běhařovicích. Pozornost je věnována jeho stavebně-historickému vývoji i současné podobě této stavby. Práce zahrnuje i stručný popis dějin farnosti a ostatních kostelů patřících do farnosti Běhařovice. Zmíněn je tedy kostel Všech svatých v Přeskačích, kostel Panny Marie v Tavíkovicích a již nedochovaný kostel svatého Václava v Běhařovicích.

Abstract: The thesis especially focuses on the church of the Holy Trinity in Běhařovice. The attention is dedicated to its structural and historical development to the present day form of this structure. The thesis also includes a brief description of the parish history and other churches belonging to parish Běhařovice. Mentioned is the church of All the saints in Přeskače, the church of Virgin Mary in Tavíkovice and the church of saint Wenceslav that is no longer in existence.

Klíčová slova: Kostel, architektura, stavba, interiér, exteriér, hrobka, loď, presbytář, věž, farnost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jitka Jonová, Th.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=216457 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

Jak správně citovat práci

VASIĽOVÁ, Ludmila. Kostel Nejsvětější Trojice ve farnosti Běhařovice.. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 18:22, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz