Mgr. Iveta Holasová

Bakalářská práce

Kostel svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou

The church Saint Margaret in Jaroměřice nad Rokytnou
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Kostel svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou obsahuje osm kapitol: město Jaroměřice nad Rokytnou, majitelé města, svatá Markéta Antiochijská, vývoj kostela, architektura a interiér, fresková výzdoba, římskokatolická farnost v Jaroměřicích nad Rokytnou. Připojen je i soupis jaroměřických farářů. Závěrečný exkurz nás zavádí do období baroka. Poslední kapitola je věnována …více
Abstract:
Bachelor thesis named The church Saint Margaret in Jaroměřice nad Rokytnou includes eight chapters: the city Jaroměřice nad Rokytnou, owners of the city, Saint Margaret of Antioch, a history of the church, a description of the church´s architecture and its interior, art fresco, the Roman Catholic parish Jaroměřice nad Rokytnou. Than, there is a list of the rectors in Jaroměřice nad Rokytnou. The final …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta