Theses 

Komparace Státní energetické koncepce České republiky a Evropské energetické strategie do roku 2020, 2030 a 2050 – Nikol Turková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Nikol Turková

Bakalářská práce

Komparace Státní energetické koncepce České republiky a Evropské energetické strategie do roku 2020, 2030 a 2050

Comparation of the National Energy Concept and European Energy Strategy until 2020, 2030 and 2050

Anotace: Práce se zabývá komparací Státní energetické koncepce České republiky a Evropské energetické strategie do roku 2020, 2030 a 2050. Vytyčuje hlavní cíle a strategie těchto dokumentů, komparuje je a zkoumá, zda obsahují nové energetické cíle. První ověřovanou hypotézou (1) je, zda se energetické cíle a strategie Evropské unie liší od energetických cílů a strategií České republiky. Druhá hypotéza (2) pak testuje, zda oficiální koncepce dostatečně reflektují nové trendy energetického trhu. Přínosem bakalářské práce je poukázání na rozdílnost cílů jednotlivých energetických strategií a případné navržení řešení, jak se má Česká republika cílům Evropské unie přiblížit. Teoretická část bakalářské práce uvádí problematiku energetického trhu, charakterizuje ho a definuje energetické zdroje České republiky, subjekty energetického trhu České republiky, legislativu ovlivňující energetický trh České republiky a energetickou bezpečnost a nezávislost. V praktické části autor komparuje energetické koncepce a poukazuje na shodné a rozdílné cíle jednotlivých strategií. Dále se zaměřuje na nové energetické trendy a prokazuje, že energetické koncepce nedostatečně reflektují tyto nové trendy. Tím vyvrací stanovenou hypotézu (2). Autor zmiňuje shodné cíle, které Česká republika v rámci strategie Evropské unii plní, ale také poukazuje na cíle rozdílné, které Česká republika plnit nezvládá. Tím vyvrací stanovenou hypotézu (1).

Abstract: The thesis deal with comparison of the National Energy Concept of the Czech Republic and the European Energy Strategy until 2020, 2030 and 2050. It points out the main goals and strategies of these documents, compares them and analyzes, whether they contain new energy targets or not. The first hypothesis (1) concerns, if the European Union´s energy objectives and strategies are different compare with the objectives and strategies of the Czech Republic´s. The second hypothesis (2) asks, if the official concepts adequately reflect new trends in the energy market. The contribution of this thesis lies in emphasis on different goals of individual energy strategies and in proposing a solution, which could help the Czech Republic get closer to the European Union´s goals. The theoretical part of the thesis introduces the energy market, characterizes energy market and defines the Czech Republic´s energy resources, subjects of the energy market of the Czech Republic, legislation affecting the Czech Republic´s energy market and energy security and independence. In the practical part, the author compares energy concepts and points out the same and different goals of these strategies. The author also focuses on new energy trends and proves that energy concepts do not reflect these new trends adequately. This disproves the hypothesis (2). The author adverts to the goals that the Czech Republic fulfills in the strategy of the European Union´s program but also points out the different goals that the Czech Republic does not fulfill. This disproves the hypothesis (1).

Klíčová slova: emise, dekarbonizace, evropská energetická strategie, státní energetická koncepce, obnovitelné zdroje energie, energetický trh

Keywords: energy market, european energy strategy, renewable sources of energy, emission, national energy concept, decarbonization

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Martin Zeman
  • Oponent: Petr Maule

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69855

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 08:40, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz