Jana HRBÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Komunikace jako faktor zvyšování výkonnosti organizace

Communication As A Factor Of Raising Efficiency Establishment
Anotace:
Předmětem bakalářské práce ?Komunikace jako faktor zvyšování výkonnosti organizace? je popis komunikace ve vybraném podniku a jeho následná analýza. V teoretické části je obsažena definice komunikace. Praktická část je zaměřená na analýzu komunikace zvoleného podniku. Hlavním cílem práce je shromáždění informací o stávající komunikaci firmy Barum Continental s. r. o. a navržení případných opatření …více
Abstract:
The subject of my thesis ?Communication As A Factor Of Raising Efficiency Esta-blishment? is the description in a chosen company and its analysis. In the teoretical part is sumarized communication. The practical part is aimed at analysis of communication choosen company. The main aim of the Bachelor thesis is to collect information about present communication on Barum Continental company and suggest …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2011
Identifikátor: 22337

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Josef Navrátil, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRBÁČKOVÁ, Jana. Komunikace jako faktor zvyšování výkonnosti organizace. Uherské Hradiště, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 19. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Logistika a management