Radek Turčáni

Bachelor's thesis

Využití SWOT analýzy pro marketingovou strategii cestovního ruchu ve vybraném regionu ČR

How to use SWOT analysis to the marketing strategy of tourism in a selected region of the Czech Republic
Abstract:
Předmětem mé bakalářské práce využití SWOT analýzy pro marketingovou strategii regionu Horní Jiřetín. Hlavním cílem je návrh námětů marketingové strategie. Důvodem výběru tématu byla snaha pomoci městu Horní Jiřetín v navržení možností dalšího rozvoje města. Součástí bakalářské práce je zpracování detailní SWOT analýzy této oblasti, která bude sloužit jako podklad pro zpracování námětů marketingových …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is how to use SWOT analysis for marketing strategy of region Horní Jiřetín. The main objective is proposal of ideas for marketing strategy. The reason of writing this theme was the effort to help Horní Jiřetín with proposal options of further development the town. Part of the bachelor thesis is processing detailed SWOT analysis of this area which will lead as a background …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní