RNDr. Roman Prokeš, Ph.D.

Disertační práce

Development and characterization of new passive sampling devices for persistent organic pollutants in the aquatic environment

Development and characterization of new passive sampling devices for persistent organic pollutants in the aquatic environment
Anotace:
Nalezení robustní, efektivní, jednoduché a levné metody vzorkování, která je vhodná pro sledování a analýzu rizik perzistentních organických polutantů (POPs) ve vodním prostředí, je mimořádnou výzvou implementačního procesu rámcové směrnice EU o vodní politice a Stockholmské konvence. Klasické metody jednorázového bodového odběru vody nejsou vždy spolehlivé pro přímé stanovení koncentrace rozpuštěných …více
Abstract:
Finding of robust, effective, simple and cost effective sampling methods, which can be used for monitoring and associated risk assessment of persistent organic pollutant (POPs) in water, presents a specific challenge in implementation of the Water Framework Directive and the Stockholm convention. Pollution monitoring based on direct measurement of dissolved concentrations of POPs in water by bottle …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Branislav Vrana, PhD.
  • Oponent: doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc., doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc., Dr. Albrecht Paschke

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta