Bc. Eva Svobodová, DiS.

Master's thesis

Program zacházení očima odborných pracovníků Věznice Kuřim

The prison treatment program of the eyes of professional staff of Prison Kuřim
Anotácia:
Diplomová práce s názvem „Program zacházení očima odborných pracovníků Věznice Kuřim“ si klade za cíl zjistit, jak vnímají odborní pracovníci kuřimské věznice možnosti a meze programu zacházení realizovaného v jejich zařízení. Teoretická část práce začíná charakteristikou základních pojmů. Následuje popis historického vývoje vězeňství na našem území a humanizace českého vězeňství. Dále se zabývám Vězeňskou …viac
Abstract:
Diploma thesis entitled "The prison treatment program of the eyes of professional staff of Prison Kuřim" aims to find out how they perceive possibilities and limits of the prison treatment program implemented in Prison Kuřim. The theoretical part of the thesis begins with basic concepts characteristic. The following is a description of the historical development of prisons in our country and the humanization …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2010

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta