Ing. Ľubomíra Venclová

Diplomová práce

Informační a komunikační technologie ve výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Information and Communication Technologies in the Education of Pupils with Special Educational Needs
Anotace:
Diplomová práce se zabývala problematikou využívání informačních a komunikačních technologií při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem bylo charakterizovat využívání informačních a komunikačních technologií ve výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zjistit, jaké jsou rozdíly ve využívání informačních a komunikačních technologií na základních školách …více
Abstract:
The diploma thesis dealt with the issue of using information and communication technologies in the education of pupils with special educational needs. The aim was to characterize of using information and communication technologies in the education of pupils with special educational needs and determine what are the differences in of using information and communication technologies in primary schools …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Zveřejnit od: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Venclová, Ľubomíra. Informační a komunikační technologie ve výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika