Ing. Tomáš Bizek

Diplomová práce

Řízení některých veličin bytové jednotky pomocí PLC

Control of Selected Quantities of Accommodation Unit Model Using PLC
Anotace:
Diplomová práce se věnuje vytvoření modelu bytové jednotky, který bude obsahovat určité veličiny. K těmto veličinám patří ovládání osvětlení, barva světla, intenzita a místnost, která bude osvětlena. Další dostupnou veličinou je ovládání pozice zámku u dveří a změna pinu pro dveře. V pořadí třetí možností je volba pozice rolet na oknech a poslední veličinou, kterou lze v modelu bytové jednotky řídit …více
Abstract:
The workd is oriented to create the model of apartment which contains some quantites to control. These quantities include switching the lights on and off, choosing of color and intensity. Another available quantity is locking the door and changing of PIN fot this door. The third possibility is control of a position for the sunblind and the last quantity to control is the temperature of air in the apartment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Petr Doležel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bizek, Tomáš. Řízení některých veličin bytové jednotky pomocí PLC. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky