Bc. Václav Hrbek

Bakalářská práce

Jednoduché HMI vybavení pro monitorování reálného procesu

Anotace:
Práce se zabývá snímáním a následném řízení neelektrické veličiny. Výběrem vhodného hardwaru a stručném představení jeho alternativ. Dále bylo naprogramováno jednoduché uživatelské rozhraní.
Abstract:
The work is oriented to scanning and subsequent regulation of non-electric value. By selection of appropriate hardware and a brief of presentation of alternatives. It was also programmed a simple human-machine interface.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Cvejn, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hrbek, Václav. Jednoduché HMI vybavení pro monitorování reálného procesu. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Řízení procesů