Theses 

Budování ortofonické a ortoepické kompetence ve výuce češtiny jako cizího jazyka – Bc. Martina OPÁLKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Martina OPÁLKOVÁ

Diplomová práce

Budování ortofonické a ortoepické kompetence ve výuce češtiny jako cizího jazyka

Teaching the Orthophonic and Orthoepic Competence in Czech for Foreigners

Anotace: Práce si klade za cíl analyzovat nejpoužívanější učebnice češtiny pro cizince a zhodnotit, jakým způsobem je v nich prezentována zvuková podoba češtiny. Analýza je zaměřena na způsob a hloubku prezentace české abecedy, hláskových skupin, slovního a větného přízvuku, změn hlásek v proudu řeči a množství a kvalitu poslechových cvičení. Učebnice jsou dále konfrontovány s požadavky Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, zvláště s referenční úrovní A1 vypracovanou pro češtinu ? Čeština jako cizí jazyk. Úroveň A1. Vlastním výstupem práce je sada cvičení v pracovních listech, které korespondují s praktickou částí práce, která je zaměřená na konkretizaci požadavků Rámce a doplněna o podrobnější vysvětlení konkrétních jevů na základě Fonetiky a fonologie českého jazyka (Krčmová) a Výslovnosti spisovné češtiny I (Hála).

Abstract: This thesis is concerned with the presentation of orthophony and orthoepy in Czech for foreign students at the level A1 according to the Common European Framework of Reference for Languages. The practical outcome of the theoretical research is a set of worksheets that focus on the individual sounds, sound groups, word stress and other phenomena which speakers of different linguistic origin find difficult.

Klíčová slova: Čeština jako cizí jazyk, ortoepie, ortofonie, Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR), učebnice ČJC

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Darina Hradilová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

OPÁLKOVÁ, Martina. Budování ortofonické a ortoepické kompetence ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 09:13, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz