Bc. Eva Kleinová

Diplomová práce

Strategický rozvoj lidských zdrojů v návaznosti na strategii, kulturu a organizaci práce ve firmě XY

Strategic Developmant of Human Resources in Response to Strategy, Culture and Work Organization in Company XY
Anotace:
Práce, nesoucí název Strategický rozvoj lidských zdrojů v návaznosti na strategii, kulturu a organizaci práce ve firmě XY, si klade za cíl definovat problematiku úspěšného zavedení strategického personálního řízení, které by dokázalo výrazněji přispět k naplnění cílů společnosti, za zhodnocení vlivu organizační kultury a organizační struktury v analyzované společnosti. Práce obsahuje 26 844 slov v …více
Abstract:
The work, that is called Strategic Developmant of Human Resources in Response to Strategy, Culture and Work Organization in Company XY, aims to define the issues for successful implementation of strategic human resources management, that would be able to significantly contribute to fulfill the strategic goals of analyzed company, in consideration of organizational culture and organizational structure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií