Mgr. Hana Hamplová

Diplomová práce

Výkon rodičovské zodpovědnosti a instituty náhradní péče o dítě

Realisation of Parental Responsibility and Institutions of Substitute Care of the Child
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá výkonem rodičovské zodpovědnosti v případě jednotlivých institutů náhradní péče o dítě - poručenství, péče jiné fyzické osoby, pěstounská péče, předosvojitelská péče, ústavní a ochranná výchova. Tato práce se zaměřuje na konflikty, jež mohou vzniknout mezi rodiči a osobami, jež o dítě osobně pečují a snaží se najít možná řešení těchto konfliktů, nejen na úrovni …více
Abstract:
This thesis deals with the realisation of parental responsibility for the individual institutions of substitute care of the child - guardianship, care for another person, foster care, pre-adoption care, and in the case of adjudicated treatment in a special institution. This thesis focuses on conflicts that may arise between parents and persons caring for a child and it tries to find possible solutions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta