Bc. Petr Šebela

Diplomová práce

Osobnost učitele a syndrom vyhoření v jeho povolání

Personality of the Teacher and Burnout in his Profession
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá osobností učitele a syndromem vyhoření v jeho povolání. První část diplomové práce zahrnuje informace získané studiem odborné literatury, které popisují vznik stresu a příčiny stresu. V následující části se zabývám syndromem vyhoření a strategii prevence vyhoření. Syndrom vyhoření je popsán jako stav vyčerpání a pokles výkonnosti v pracovním procesu. Ve třetí části definuji …více
Abstract:
The diploma thesis analyses a personality of the teacher and burnout syndrome in his profession. The first chapter of my diploma work involves information from the professional literature, which defines the rise of stress and cause of stress. The following chapter is focused on burnout syndrome and possibilities of prevention. Burnout syndrome is described as a state of exhaustion and performance decline …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta