Michaela PERLÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Překlad a funkční styly

Translation and functional styles
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na funkční styly z hlediska anglického i českého jazyka a na překlad vybraných textů. Na začátku práce je úvod a následují dvě části, teoretická a praktická část. V teoretické části je rozebíráno pět funkčních stylů. Jako první je popsán styl administrativní, poté odborný a následují styl žurnalistický a publicistický, na závěr je popsán styl umělecký. V praktické části …more
Abstract:
This Bachelor thesis is focused on functional styles from the point of view of the English and Czech languages and on translation of chosen texts. There is an introduction, followed by two parts, the theoretical and the practical. In the theoretical five of functional styles are analysed. The first one is style of official documents, then scientific prose style, the next is newspaper and publicistic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Eva Raisová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PERLÍKOVÁ, Michaela. Překlad a funkční styly. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Linguistics / Foreign Languages for Business