Bc. Lucie Adamcová

Diplomová práce

Jazyk a styl regionálního periodika

Language and style of a regional periodical
Anotace:
Předkládaná magisterská diplomová práce se zabývá analýzou regionálního periodika města Bzence. Bzenecký zpravodaj je v úvodu charakterizován, je popsána jeho historie a struktura. Vzhledem k obsahu Bzeneckého zpravodaje je práce rozdělena na dvě části – část věnující se textům administrativní povahy a část věnující se textům publicistické povahy. V každé části je nejprve položen teoretický základ …více
Abstract:
This master thesis is about analysis of regional journal chiefly from town Bzenec. Bzenecky zpravodaj is from the beginning characterized and then there is described its history and structure. Due the content of the Bzenecky zpravodaj is thesis devided in two parts - part dedicated to an administrative texts and part dedicated to a journalistic text. At first in each part is described theoretical basis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta