Michaela PERLÍKOVÁ

Bakalářská práce

Překlad a funkční styly

Translation and functional styles
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na funkční styly z hlediska anglického i českého jazyka a na překlad vybraných textů. Na začátku práce je úvod a následují dvě části, teoretická a praktická část. V teoretické části je rozebíráno pět funkčních stylů. Jako první je popsán styl administrativní, poté odborný a následují styl žurnalistický a publicistický, na závěr je popsán styl umělecký. V praktické části …více
Abstract:
This Bachelor thesis is focused on functional styles from the point of view of the English and Czech languages and on translation of chosen texts. There is an introduction, followed by two parts, the theoretical and the practical. In the theoretical five of functional styles are analysed. The first one is style of official documents, then scientific prose style, the next is newspaper and publicistic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Eva Raisová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PERLÍKOVÁ, Michaela. Překlad a funkční styly. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - ruština