Aneta Wezdenková

Bakalářská práce

Komunikační plán Čokoládovny Troubelice se zaměřením na konkrétní produkty a B2C trh

Communication Plan of the Troubelice Chocolate Company Focused on Specific Products and B2C Market
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je návrh a zpracování komunikačního plánu Čokoládovny Troubelice na rok 2016 se zaměřením na tabulkové čokolády a koncového zákazníka. Teoretická část se zabývá základními pojmy, které souvisejí s danou problematikou a následně jsou v práci aplikovány. V úvodu praktické části je podnik charakterizován a zpracován marketingový mix čokoládovny. Následně jsou zhodnoceny jednotlivé …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to propose and create a communication plan of the Troubelice chocolate company for the year 2016 focused on chocolate bars plus end consumer. The theoretical part deals with fundamental terms, which are connected with the given issue and used consequently in the work. The company is introduced and the marketing mix is processed in the introduction of the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zdenka Bačíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Wezdenková, Aneta. Komunikační plán Čokoládovny Troubelice se zaměřením na konkrétní produkty a B2C trh. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe