Theses 

Logistika v nadnárodní společnosti – Ing. Daniel Kolář

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Ing. Daniel Kolář

Bakalářská práce

Logistika v nadnárodní společnosti

Logistics in multinational company

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá, zda je pro společnost NOARK electric s.r.o výhodné si skladové hospodářství ponechat ve svém portfoliu služeb či tyto výše zmíněné logistické aktivity outsourcovat. Teoretická část je zaměřena na seznámení čtenáře s logistickými procesy a transnacionálními korporacemi. V praktické části je na základě obecných kritérií a nákladových kalkulací posuzována optimální varianta procesu skladování pro výše zmíněnou společnost.

Abstract: This bachelor thesis aims to find whether it would be more beneficial for the NOARK Electric s.r.o. company to keep warehouse management in its service portfolio or outsource the aforementioned logistic activities. The theoretical part deals with introducing the reader to logistic processes and transnational corporations. In the practical part, based on general criteria and expenditure calculation, the optimal warehousing process is assessed for the aforementioned company.

Klíčová slova: Logistika, insourcing, outsourcing, proces skladování, logistické aktivity, kalkulace nákladů, SWOT analýza, logistics, storage process, logistics activities, expenditure calculation, SWOT analysis.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Amler
  • Oponent: JUDr. Josef Novák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 16:18, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz