Bc. Marcela Jandová

Diplomová práce

Droga v životě mladistvého delikventa

Drug in the life of a juvenile delinquent
Anotace:
Drogová závislost je společensky nebezpečná v tom, že narkoman potřebuje stále větší dávku. Tu si není schopen obstarat z vlastních finančních zdrojů, a proto začíná krást, loupit a přepadat. Tím dochází ke kriminalitě, která končí ve vazebních věznicích a věznicích. Z teoretického hlediska je cílem diplomové práce „Droga v životě mladistvého delikventa“ definovat drogy a drogovou závislost. V úvodu …více
Abstract:
Drug addiction is socially dangerous in that the addict needs ever greater doses. Then you can not get its own financial resources and, therefore, begins to steal, rob and assault. This leeds to crime, which ends in detention facilities and prisons. From a theoretical perspective, the aim of the thesis „in the lives of young drug offender“ to define the Drugs and Drug Addiction. The introduction will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Lenka Remsová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta