Bc. Hana Pospíšilová

Bakalářská práce

Komparace příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace

Comparation of allovance organization and non-profit organization
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je "Komparace příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace", porovnání dvou právních forem neziskových organizací. Práce si klade za cíl zohlednění vhodné právní formy pro činnost v oblasti environmentálního vzdělávání. Porovnání v oblasti legislativy, hospodaření, financování, řízení a činnosti, na konkrétním příkladu příspěvkové organizace Lipky a občanského sdružení …více
Abstract:
The topic of my bachelor´s thesis is "The comparison of an allowance organization and a non-governmental organization", a comparison of two legal forms of non-profit organizations. The goal of this paper is to take into account a suitable legal form for activity in the field of environmental education. Comparison of the scope of legislation, finance, fund-raising, management and activities. With a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Aleš Máchal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting