Vladislava CIKÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Marketing neziskové organizace na příkladu Rychty, pracoviště Lipky - školského zařízení pro environmentální vzdělávání

Marketing of a non-profit organization based on the example of Rychta, a workplace of Lipka - the centre for environmental education
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá marketingem jednoho z pobytových pracovišť Lipky ? školského zařízení pro environmentální vzdělávání. Cílem práce je na základě analýzy současného stavu navrhnout pro toto pracoviště vhodné marketingové nástroje, které mu pomohou se rozvíjet žádoucím směrem a udržet si stabilní postavení na trhu. V teoretické části práce je věnována pozornost analýze vnitřního a vnějšího …více
Abstract:
The thesis deals with marketing of one of the outdoor activity centres of Lipka ? the centre for environmental education. The aim of this work - based on current situation analysis - is to come up with appropriate marketing tools for this centre that will help to develop the desired direction and to maintain a stable position in the marketplace. The theoretical part is devoted to the analysis of internal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Zveřejnit od: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
 • Vedoucí: Ing. Halina Kotíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CIKÁNKOVÁ, Vladislava. Marketing neziskové organizace na příkladu Rychty, pracoviště Lipky - školského zařízení pro environmentální vzdělávání. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 29. 4. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Fakulta tělesné kultury

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Rekreologie - pedagogika volného času

Práce na příbuzné téma

Všechny práce
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses le905y le905y/2
23. 5. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2013
Marklová, E.
16. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.