Theses 

Komparace příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace – Bc. Hana Pospíšilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Hana Pospíšilová

Bakalářská práce

Komparace příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace

Comparation of allovance organization and non-profit organization

Anotace: Předmětem bakalářské práce je "Komparace příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace", porovnání dvou právních forem neziskových organizací. Práce si klade za cíl zohlednění vhodné právní formy pro činnost v oblasti environmentálního vzdělávání. Porovnání v oblasti legislativy, hospodaření, financování, řízení a činnosti, na konkrétním příkladu příspěvkové organizace Lipky a občanského sdružení Rezekvítku.

Abstract: The topic of my bachelor´s thesis is "The comparison of an allowance organization and a non-governmental organization", a comparison of two legal forms of non-profit organizations. The goal of this paper is to take into account a suitable legal form for activity in the field of environmental education. Comparison of the scope of legislation, finance, fund-raising, management and activities. With a particular example of an allowance organization, Lipka, and citizen´s organization, Rezekvítek.

Klíčová slova: Klíčová slova, Nezisková organizace, příspěvková organizace, občanské sdružení, environmentální vzdělávání, legislativa, hospodaření, financování, řízení, činnost.Key words, Non-profit organization, allowance organization, citizen’s organization, environmental education, legislation, finance, fund-raising, management, activities.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Aleš Máchal

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 00:30, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz