MSc. Twana Fadhil Salih

Doctoral thesis

Topical Problems of European Integration Process

Topical Problems of European Integration Process
Abstract:
The European integration, has established complicated structures of exchanging goods and services, labor, and capital, and the size of these structures is increasing over the time. The main orientation of the study is finding the optimal size of each member has to be shared in this trade structure, and then represents this integration structure in matrices, to find in turn, whether or not these structures …more
Abstract:
Evropská integrace vytvořila komplikované struktury výměny zboží, služeb, práce a kapitálu, přičemž rozsah těchto struktur se postupem času zvyšuje. Disertační práce je především zaměřena na hledání optimální velikosti každého člena v této struktuře směny; v maticích je následně uvedená integrační struktura představována s cílem zjistit, zda jsou struktury optimální či nikoli a jestli tyto matice představují …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 3. 2010
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 7. 2010

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Salih, Twana Fadhil. Topical Problems of European Integration Process. Pardubice, 2010. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní