MSc. Twana Fadhil Salih

Doctoral thesis

Topical Problems of European Integration Process

Topical Problems of European Integration Process
Abstract:
The European integration, has established complicated structures of exchanging goods and services, labor, and capital, and the size of these structures is increasing over the time. The main orientation of the study is finding the optimal size of each member has to be shared in this trade structure, and then represents this integration structure in matrices, to find in turn, whether or not these structures …viac
Abstract:
Evropská integrace vytvořila komplikované struktury výměny zboží, služeb, práce a kapitálu, přičemž rozsah těchto struktur se postupem času zvyšuje. Disertační práce je především zaměřena na hledání optimální velikosti každého člena v této struktuře směny; v maticích je následně uvedená integrační struktura představována s cílem zjistit, zda jsou struktury optimální či nikoli a jestli tyto matice představují …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 3. 2010
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 7. 2010

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Salih, Twana Fadhil. Topical Problems of European Integration Process. Pardubice, 2010. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní