Bc. Sára Korecová

Bachelor's thesis

Vliv sociálně vyloučených lokalit na územní bezpečnost

Influence of Socially Excluded Localities on Territorial Safety
Anotácia:
Tato práce se věnuje problematice sociálně vyloučených lokalit a jejich vlivu na územní bezpečnost. V teoretické části je provedena rešerše literárních zdrojů, které se vztahují k dané problematice sociálního vyloučení, vyloučených lokalit, diskriminace a etnicity. Je nastíněna taktéž historie a vymezen právní rámec v oblasti řešené problematiky. V teoretické části práce je taktéž provedena charakteristika …viac
Abstract:
This work deals with issue of socially excluded localities and their impact on territorial security. In the theoretical part, is performer search the literatury sources that relate to the issue of social exclusion, excluded localities, discrimination and ethnicity. History is also outlined and the legal framework in the field of solved problematice is defined. In theoretical part of work, the characteristics …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2021
  • Vedúci: Ing. Jana Pupíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.