Mgr. Vojtěch Nový

Diplomová práce

Subjektivně vnímaná agresivita u hráčů počítačových her v kontextu elektronické hry

Subjectivity perceived aggression with players of computer games in the context of electronic games
Anotace:
Mimo Českou republiku bylo vypracováno mnoho studií, zabývajících se počítačovými hrami, tyto studie v drtivé většině postihují zkoumání vlivu agresivních prvků v elektronických hrách v souvislosti s budoucím, ne nutně agresivním, chováním hráče. Zabýváme se odhalením toho, do jaké míry mohou být prvky ve hrách vnímány a hodnoceny jako agresivní z pohledu hráče. Odhalujeme, že hodnocení přímo závisí …více
Abstract:
Many papers concerning computer games have been presented outside the Czech Republic. These papers mostly cover investigating the influence of aggressive elements in computer games in connection with future, not necessarily aggressive, behavior of a player. We try to determine the degree to which elements in games could be, from the player´s point of view, perceived and assessed as aggressive. We have …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta