Bc. Roman Dostál

Bachelor's thesis

Možnosti trávení volného času ve výchovném ústavu

Possibilities of the spending leisure time in the institution for juvenile corrections
Anotácia:
Bakalářská diplomová práce se zabývá problematikou trávení volného času dětí ve výchovných ústavech. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část práce je v první kapitole zaměřena na pojmové vymezení volného času a volnočasových aktivit, funkce a cíle výchovy ve volném čase a na zájmové činnosti. Dále je zde charakterizováno období dospívání, které se časově kryje s věkem dětí umístěných ve výchovném …viac
Abstract:
This Bachelor thesis explores how children in institutions for juvenile corrections spend their leisure time. The thesis is divided up into two parts. The first section of the theoretical part focuses on the conceptual difinition of free time and leisure activities, the function and aims of leisure-time education and on recreational activities. It also characterises adolescence, a period which overlaps …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedúci: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Navrátilová, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta