Bc. David Zezula

Bakalářská práce

Mimoparlamentní politické strany v ČR a jejich možnosti vstupu do parlamentu z pozice uchazeče o statut parlamentní strany

Non-Parliamentary political parties of the Czech Republic and their chances of entering Parliament from the position of a candidate for a parliamentary party status
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem mimoparlamentních stran v České republice. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy, popsána podoba stranického systému po roce 1989 a pojednány možnosti vlivu volebních systémů na stranické spektrum. Dále je pozornost věnována především typologii politických stran a popisu šesti vybraných českých mimoparlamentních stran. Následně jsou předloženy volební výsledky z …více
Abstract:
The bachelor paper deals with non-parliamentarian parties in the Czech Republic. At the beginning basic terms are explained, a form of denominational system after 1989 is described and possible effects of electoral system on partial spectrum are discussed. Furthermore attention is paid to typology of political parties and description of 6 selected Czech non-parliamentarian parties. Subsequently election …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Aleš Balcar
  • Oponent: Mgr. Michal Šabatka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní