Mgr. Tomáš Hülle, Ph.D.

Master's thesis

Transpozice směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům do českého právního řádu

Directive 2005/29/EC and its Transposition in the Czech Law
Anotácia:
Práce se věnuje směrnici 2005/29/ES a zejména procesu její transpozice, novými instituty pro český právní řád, vztahu nekalých obchodních praktik a nekalé soutěže a hlavně práci s celou směrnicí jako celkem. Celé práce je pojata velice kriticky a pokouší se alespoň částečnou analýzou celé směrnice poukázat na její slabá místa, zejména pak na rizika pro Českou republiku. V závěru se práce soustředí …viac
Abstract:
The dissertation is focused on the European Directive 2005/29/EC and especially the process of its implementation, new institutes for the Czech legal system, relation between unfair commercial practices and unfair competition and primarily the method of working with the Directive as a one unit. Whole dissertation is very critical and tries at least by partial analysis of whole directive point out its …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2009
  • Vedúci: prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta