Bc. et Bc. Kristína Kovačovicová

Diplomová práce

Direct PCR, využití v rychlé prenatální diagnostice genetických abnormalit plodu

The Direct PCR approach in rapid prenatal diagnosis of fetal genetic abnormalities
Anotace:
Většina chromozomálních abnormalit plodů (až 98 %) připadá na aneuploidie. Se životem jsou slučitelné trizomie chromozomů 13, 18, 21 a aneuploidie pohlavních chromozomů. Direct PCR představuje variantu PCR, kdy není DNA izolována ze vzorku, ale do reakce jsou použity celé buňky. Fast PCR představuje modifikaci, kdy jsou zkráceny jednotlivé fáze amplifikačních cyklů, což v konečném důsledku umožní i …více
Abstract:
Most of chromosomal abnormalities (up to 98 %) are caused by aneuploidies. The trisomies of chromosomes 13, 18, 21 and gonosomal aneuploidies are compatible with life. Direct PCR is a modified PCR, in which DNA is not isolated from the samples, but whole cells are used into the reaction. In a fast PCR approach, the individual steps of each amplification cycle are shortened, which enables to reduce …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Iveta Valášková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta