Mgr. Monika Švarcová

Bakalářská práce

Nové metody DNA analýzy v invazivní a neinvazivní prenatální diagnostice

New approaches in DNA analysis in prenatal invasive and non-invasive testing
Anotace:
Tato práce je zaměřena na nové metody analýzy DNA v invazivní a neinvazivní prenatální diagnostice. Práce je rozdělena na dvě pomyslné poloviny. První z nich je věnována invazivní diagnostice. Nejprve jsou popsány invazivní možnosti získání genetického materiálu plodu a poté již následuje popis jednotlivých metod analýzy tohoto materiálu. Kromě klasického karyotypování se text věnuje mnoha jiným metodám …více
Abstract:
This thesis is concerned with new approaches in DNA analysis in prenatal invasive and non-invasive testing. The thesis is divided into two imaginary halves. The first one relates to invasive diagnostic. First, the possibilities of fetal genetic material obtaining by invasive techniques and methods of its analysis are described. Except a conventional karyotyping, the text is concentrated on many other …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Jitka Kadlecová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta