Dev Raj Paneru, M.Phil.

Disertační práce

Information Communication Technologies in Teaching English as a Foreign Language: Teacher Perspective

Information Communication Technologies in Teaching English as a Foreign Language: Teacher Perspective
Anotace:
Tato fenomenologická případová studie zkoumá stav integrace informačních technologií ve výuce angličtiny jako cizího jazyka v českých základních školách z pohledu učitele. Technologie jsou v evropské škole významně vznikajícími vzdělávacími prvky, přesto je málo známo, jak tyto ovlivňují proces učení a učení spojující praktiky učitelů v třídě s ohledem na vývoj učení se angličtině o komunikačních dovednostech …více
Abstract:
This phenomenological case study explores the status of information communication technology integration in teaching English as a foreign language in Czech elementary schools from the teacher perspective. Technologies are significantly emerged educational components in European school, yet, little is known how these affect the process of teaching-learning linking teacher practices in class considering …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 3. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., prof. DSW dr. hab. Lotar Rasiński
  • Oponent: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., prof. dr hab. Elżbieta Perzycka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta