Martina Geršlová

Bachelor's thesis

srovnání vstupu do profese účetního versus daňový poradce

COMPARISON ADMISSION TO THE PROFESSION OF AN ACCOUNTING ADVISOR VERSUS A TAX ADVISOR
Abstract:
Hlavním cílem této bakalářské práce je pojednat jak o profesi účetního a daňového poradce v České republice, tak i provést komparaci v rámci Evropské unie, co se týče podmínek vstupu do odvětví. Dále bude věnována pozornost požadavkům, které jsou v dnešní době kladeny na uchazeče o pozici účetního na českém trhu práce. V neposlední řadě bych se ráda zmínila o možném protiprávním jednání, kterého se …more
Abstract:
The main objective of this thesis is to discuss about the profession of an accounting and a tax advisor in the Czech Republic and make a comparison between the European Union regarding the conditions of entry into the profession. Further attention will be paid to the requirements that are now imposed on candidates for the position of an accounting workers in the Czech labour market. Last but not least …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 11. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2014
  • Supervisor: Martin Polák
  • Reader: Jan Molín

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/59783

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku