Bc. Marie Staňková

Diplomová práce

Romové na trhu práce z pohledu zaměstnavatele

Roma in the labor market from the perspective of the employer
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá situací Romů na trhu práce, přičemž se zaměřuje na zjištění pohledu ze strany zaměstnavatele, významného aktéra na trhu práce. Cílem této práce je zodpovězení hlavní výzkumné otázky, která zní: „Jaké názory zaujímají vybraní zaměstnavatelé vůči situaci Romů na trhu práce?“ Práce je rozdělena do tří celků. Teoretická část se představuje romskou menšinu, její charakteristiky …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the situation of Roma in the labor market, focusing on finding the perspective of the employer, a major player in the labor market. The aim of this thesis is to answer the main research question, which is: „What are the opinions of the employers on the situation of Roma in the labor market?” The diploma thesis is divided into three parts. The theoretical part presents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Růžičková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií