Bc. Aneta Konečná

Master's thesis

Životní styl a hodnotová orientace z pohledu žáků 2. stupně ZŠ

Lifestyle and value orientation from the point of view of upper primary school pupils
Abstract:
Moje diplomová práce s názvem Životní styl a hodnotová orientace z pohledu žáků 2. stupně ZŠ je zaměřena na životní styl a hodnoty, které mladí lidé upřednostňují. Ráda bych objasnila, co děti obvykle dělají ve svém volném čase, zda mají nějaké koníčky, dávají přednost aktivnímu nebo pasivnímu způsobu života. Tato práce se člení do dvou částí. První část je teoretická a nachází se v ní informace o …more
Abstract:
My Master´s thesis called Lifestyle and value orientation of the upper primary school pupils point of view is focused on lifestyle and values which young people prefer. I would like to reveal, what children usually do in their free time, if they have any hobbies, if they prefer active or passive life. This thesis is divided into two parts. The first part is theoretical and there are some information …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Zdeněk Hons
  • Reader: PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta