Bc. Kristýna Maňásková

Bakalářská práce

Hodnotová orientace adolescentů a způsob výchovy v rodině

The value orientation of adolescents and the perceived way of upbringing in the family
Anotace:
Tato práce si kladla za cíl zjistit, jaké jsou hodnotové orientace současných adolescentů a vztah mezi těmito orientacemi a způsobem výchovy v rodině. V teoretické části jsou shrnuty teoretické poznatky o lidských hodnotách, rodinném prostředí a rodičovské výchově, adolescenci a faktorech, které ovlivňují hodnotovou orientaci adolescentů. Výzkumu se zúčastnilo 179 účastníků (z toho 108 žen) ve věku …více
Abstract:
This diploma thesis deals with an impact of parenting style on value orientation of adolescents. The theoretical part is focused on topics of values, parenting styles, adolescence and impact of several factors on value orientation. The research samples consisted of 179 respondents (108 females) aged from 15 to 19 years (an average age of respondents was 17 years). We used two methods for data collecting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miloslava Dočkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie