Bc. Martin Holek

Diplomová práce

Material inkjet printing of advanced systems suitable for polymer electronics

Material Inkjet Printing of Advanced Systems Suitable for Polymer Electronics
Abstract:
This master's thesis deals with preparation of graphene oxide in form of nano-sheets which are intended as an active material in inks for inkjet printing. Synthesized graphene oxide was characterized by XRD, AFM, SEM, FTIR and Raman. Prepared inks were tested using viscometer and surface tension meter for liquids. Final electronic devices (sensors) were printed from prepared inks and these devices …více
Abstract:
Tato práce pojednává o přípravě grafen oxidu ve formě nano "sheetů", jež jsou dále použity pro přípravu inkoustů pro materiálový tisk s využitím inkjetové technologie. Grafen oxid je charakterizován pomocí XRD, AFM, SEM, FTIR a Ramanovské spektrometrie. Připravené inkousty jsou charakterizovány s využitím viskozimetru, dále pak je měřeno povrchové napětí. Z připravených inkoustů jsou natisknuty elektronická …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Urbánek, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Holek, Martin. Material inkjet printing of advanced systems suitable for polymer electronics. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe