Pavla Kudláčková

Bakalářská práce

Problematika konce života. Smrt a eutanazie očima dnešních lidí

Problems concerning to the end of life. Death and euthanasy viewed by today´s people
Anotace:
Ve své práci se zabývám soudobými poznatky v oblasti gerontologie, psychologie stárnutí, stáří a smrti. Teoreticky rozebírám jednotlivé aspekty této problematiky včetně pohledu historického, legislativního, ekonomického, i filozoficko-psychoterapeutického, kdy některé z nich porovnávám. Výzkumné šetření je zaměřeno na zjišťování postojů vysokoškolských studentů k problematice eutanazie, paliativní …více
 

Klíčová slova

smrt péče paliativní eutanazie
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB1055

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2010
  • Vedoucí: Jan Lašek
  • Oponent: Jiří Kučírek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence