Pavla Kudláčková

Bachelor's thesis

Problematika konce života. Smrt a eutanazie očima dnešních lidí

Problems concerning to the end of life. Death and euthanasy viewed by today´s people
Abstract:
Ve své práci se zabývám soudobými poznatky v oblasti gerontologie, psychologie stárnutí, stáří a smrti. Teoreticky rozebírám jednotlivé aspekty této problematiky včetně pohledu historického, legislativního, ekonomického, i filozoficko-psychoterapeutického, kdy některé z nich porovnávám. Výzkumné šetření je zaměřeno na zjišťování postojů vysokoškolských studentů k problematice eutanazie, paliativní …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2010
  • Supervisor: Jan Lašek
  • Reader: Jiří Kučírek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Bachelor programme / field:
Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence