JUDr. David Kolumber, Ph.D.

Disertační práce

Zánik Jugoslávie jako státoprávní a ústavní problém

Break-up of Yugoslavia as a state-law and constitutional problem
Anotace:
Předložená disertační práce „Zánik Jugoslávie jako státoprávní a ústavní problém“ se zabývá otázkou zániku Jugoslávie v letech 1990 až 1992. Práce se člení na čtyři základní části. Nejprve je rozebráno teoretické a státovědné ukotvení celkové problematiky. Dále se disertační práce zabývá hlavními ústavními institucemi (parlamentem, hlavou státu, vládou a ústavním soudem) a takzvaným „pilířům“ Jugoslávie …více
Abstract:
The thesis “Break-up of Yugoslavia as a state-law and constitutional problem” deals with the matter of the break-up of Yugoslavia (1990-92). The thesis is divided into four parts. The thesis copes with the general and state-law theoretical background. Then, the main constitutional institutions (Parliament, head of state, Government and Constitutional Court) and the so-called “pillars” of Yugoslavia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Ján Gronský, CSc., doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Ústavní právo a státověda